Team Sportia OnlineTeam Sportia Online är Team Sportias webbshop för En Svensk Klassiker, Hockey, Orientering och Emit. 

2010 inledde Team Sportia och En Svensk Klassiker ett samarbete med ett gemensamt mål, att verka för ett hälsosammare och aktivare liv. Målet är att kunna erbjuda kunskap och produktkännedom för att hjälpa kunden som ska genomföra En Svensk Klassiker med rätt utrustning och rätt förberedelser på ett roligt och njutbart sätt. 2013 inleddes certifieringen av officiella Klassikerbutiker och idag är fem Team Sportia butiker runt om i landet Officiella Klassikerbutiker. 

Webbshopen skall erbjuda samma breda sortiment och goda service till kunden som ska genomföra En Svensk Klassiker, men inte har tillgång till någon av Team Sportias specialistbutiker.

Team Sportia deltar årligen i flertalet större evenemang där man bidrar med kunskap och försäljning av sportartiklar för alla utövare. Det är viktigt att kunna erbjuda såväl den professionella utövaren det han behöver likväl som motionären. 

Kedjan Team Sportia
Våra sportbutiker finns över hela Sverige med starkast förankring på medelstora orter, men finns också i såväl stora som mindre städer. Varje sportbutik jobbar även aktivt med sina lokala idrottsklubbar och ett lokalt anpassat sortiment.

En marknad i förändring
Kunderna ställer högre och högre krav på fler produkter och ökad service. Man måste som handlare finnas där kunden finns. Inte bara online och i fysisk butik, utan även där kunden utövar sin sport. Event och tävlingar har blivit en viktig del av Team Sportias OMNI-strategi som kommer utvecklas kraftigt under 2017.

Teknisk lösning
Team Sportia Online bygger på Oracle Commerce Cloud som e-handelsplattform. Skalbarhet är en viktig parameter när verksamheten växer. Black Friday 2016 var ett bra exempel på det. När belastningen blev tyngre och tyngre med fler besökare då bara ökade hastigheten på siten. Lösning skalade automatiskt upp utan någon insats av IT-personal.

Den digitala marknadsföringen hanteras av Oracle Marketing Cloud med Responsys och Integration Cloud. 

För mer information vänligen kontakta Joakim Eriksson:

Mobil: +46-070-828 11 28

Mail: joakim.eriksson@lodon.se