Customer Journey Mapping

Att känna och förstå sina kunder är vägen mot framgång.
Kartläggning av kundresor, Customer Journey Mapping, är en arbetsmetod för att analysera kundens interaktion med företag på ett systematiskt sätt för att kunna dra lärdom av dessa och sedan kunna kommunicera på ett personligt sätt med kunderna.